STUDIO

ESTUDI D’ARQUITECTURA I PAISATGISME A BARCELONA

BARRI PAISATGES és un estudi d’Arquitectura i Paisatgisme a Barcelona dedicat al desenvolupament de projectes d’arquitectura, urbanisme i paisatgisme. Treballem projectes a diferents escales, des de planificacions territorials i edificacions fins a jardins íntims. El nostre estudi de paisatgisme a Barcelona està format per un equip d’arquitectes i dissenyadors que es complementa amb una xarxa de consultors tècnics altament especialitzats.

El treball que realitza el nostre estudi d’arquitectura i paisatgisme es fonamenta en el coneixement del lloc, tant ambiental, social o històric com a peça indispensable per a fer emergir un projecte que haurà d’equilibrar les forces sovint oposades dels contextos construïts i dels sistemes naturals. La interconnexió i comprensió d’aquest binomi, urbà-natura, forja els nostres dissenys cap a una integració ecològica i una recerca de la bellesa no solsament plàstica ans també emocional, considerant així els paisatges dissenyats, eines d’expressió cultural.

Comments are closed.