Kanekal

Kanekal

Projecte per a habitatges socials de molt baix cost i escola infantil.

El projecte es planteja en un creixement per fases i amb la possibilitat que sigui autoconstruït .

El bloc de formigó és la unitat a partir de la qual tots els edificis es construeixen.

Els retranquejos en la disposició dels edificis en el territòri  permeten riquesa espaial.

Edificis socials col.locats a les cruïlles dels carrers proveïnt serveis per a la comunitat.

Aquest camí central també travessa hortes que serveixen com a paisatge productiu i lúdic a l´hora.

Info

  • Date : 19.04.2016