Palencia

Palencia

El projecte “La Plaça del Tren” ens porta a l’origen ferroviari de l’espai, en un disseny arquitectònic i paisatgístic que vol reorganitzar i revitalitzar la plaça, connectant-la amb la ciutat de forma natural. Partint de la importància dels transports, s’ha volgut dotar a l’espai de dues entitats clares: d’una banda, una plaça oberta, fluida i accessible sense barreres, que a més permet l’organització d’activitats socioculturals i esportives. D’altra banda, una segona entitat amb clara orientació natural, arbrada i dissenyada per fomentar la tranquil·litat.

 

Info

  • Date : 03.04.2018